ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโสกรัง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

ติดต่อ 081-0679037

Email : bsr@chaiyaphum1.go.th

Email : teeracomputer@gmail.com