ติดต่อโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านโสกรัง  ต.หนองบัวแดง  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  36210
                                                ติดต่อ 081-0679037
                                                                 Email : bsr@chaiyaphum1.go.th
                                       Email : teeracomputer@gmail.com